Pedagogia

L’enseignement supérieur

Elioutine, Viatcheslav = Eljutin, Vjaceslav
L’enseignement supérieur
Moscou = Moskva, Novosti, 1976

Segnatura: II 316

Poema pedagogico

Makarenko, Anton Semenovic (1888 – 1939)
Poema pedagogico
Mosca, Raduga, 1985
Pedagogia.
Segnatura: II 237