Arte e musica

Talaskino

Zuravleva, L.S.
Talaskino
Moskva, Sovetskaja Rossija, 1979
Talaskino – Arte applicata – Scultura
Segnatura: VIII 261