Azbucnyj ukazatel’ imen russkich dejatelej dlja “Russkogo biograficeskogo slovarja” v dvuch castjach. Cast’ I: A – L

Azbucnyj ukazatel’ imen russkich dejatelej dlja “Russkogo biograficeskogo slovarja” v dvuch castjach. Cast’ I: A – L
Moskva, Aspekt Press, 2003

Segnatura: XII 467

Download PDF