El Trecento en obres : Art de Catalunya i art d’Europa al segle XIV

El Trecento en obres : Art de Catalunya i art d’Europa al segle XIV
Barcellona, UB = Universitat de Barcellona, 2009

Segnatura: VIII 1494

Download PDF