Dissenso

Silvo Krcméry

Silvo Krcméry
Bratislava, vydalo OZ Nenapadni hrdinovia, 2012
Krcméry, Silvo (1924-2013)
Segnatura: XIII 224