Dissenso

Silvo Krcméry

Silvo Krcméry
Bratislava, vydalo OZ Nenapadni hrdinovia, 2012
Krcméry, Silvo (1924-2013)
Segnatura: XIII 224

KGB akiratyje

Sadunaite, Nijole
KGB akiratyje
[1989]
Lituania – Chiesa cattolica. – Campi di concentramento – Lager sovietico – Memorie
Segnatura: XIII 350

Gerojo Dievo globoje

Sadunaite, Nijole
Gerojo Dievo globoje
[1989]
Lituania – Chiesa cattolica. – Campi di concentramento – Lager sovietico – Memorie
Segnatura: XIII 351